Entries by meir

כך תוזילו את החופשה באילת בלי להתאמץ

כולנו מחכים לרגע הזה בכיליון עיניים. עובדים קשה כל השנה, רצים ממקום למקום, מכלכלים משפחה, מגדלים ילדים, מחזיקים בית. לחלקנו יש בוס מעצבן על הראש, וחלקנו עצמאים שעובדים 24 שעות ביממה, כי אם לא נעבוד העסק יקרוס. יש משכנתא, חוגים לילדים, אירועים משפחתיים, חתונות של חברים ושל חברים של חברים, מילואים, תקופות עומס לא נורמליות […]